УнгварЪскій Hotel 1876. Історія Ужгорода (Унгвара).