Pozor!
Můžete se stát majitelem aktualizované diskontní karty s dalšími privilegií od komplexu "Ungvarský"